Dr. Csiby Andor Școala Gimnazială, Ditrău Dr. Csiby Andor Școala Gimnazială, Ditrău Dr. Csiby Andor Școala Gimnazială, Ditrău Dr. Csiby Andor Școala Gimnazială, Ditrău

Școala Gimnazială Dr. Csiby Andor, Ditrău

Despre istoria școlilor din Ditrău avem date din mijlocul secolului al XVIII-lea. Din anul 1753 sarcina pedagogică revine aşa zișilor învăţător preoţi. Dintre primii învăţători amintim pe Szilveszter Andras, Miklos Pal, Deak Ignac, Salamon Alajos. În anul 1823 Ditrău a avut 200 de elevi şcolarizaţi.

În anul 1937 se construiește Școala Kapolna care serveşte şi pentru slujbă.
În anul 1963 se construiește şcoala nouă cu etaj, numită Uj Iskola, cu 6 săli de clase.

27 noiembrie 1998 Şcoala ia denumirea Şcoala Generală Dr. Csiby Andor prin iniţiativa profesorului de matematică Kiss Imre, directorul şcolii de pe atunci.
Între anii 2001-2005 directorul şcolii va fi Csibi Barta Andras după care şcoala se afiliază Grupului Şcolar Puskas Tivadar. Școala a avut pedagogi renumiți precum Petres Ignac şi Juliana, Petres Lajos, Petres Csaba, Forika Jozsef, Mezei Jozsef şi Erzsebet, Gal Ferenc si Gizella, Puskas Magdolna, Puskas Margit, Ilyes Attila, Petres Anna, Bardocz Erzsebet, Zold
Janos, Lukacs Emese şi alţii.

În prezent Școala Gimnazială Csiby Andor funcționează cu 96 de elevi însumând ciclul preșcolar, primar și gimnazial.

Puskás Tivadar