Viziunea unităţii noastre

Viziunea şcolii noastre este asigurarea pregătirii profesionale ale elevilor, adaptată cerinţelor locale, integrat în dezvoltarea microregiunii şi a strategiei regionale şi naţionale, corelată cu tradiţia locală, asigurând dezvoltarea personală a elevilor pentru o inserţie socio-profesională efectivă.

Să asigurăm un învățământ de calitate cu standardela eurepen și cei mai buni specialist în domeniul prelucrării lemnului și protecția mediului.

Misiunea unităţii noastre

Nu pentru şcoală, pentru viaţă învăţăm”

Având în vedere că unitatea noastră este situat în mediul rural, trebuie să conservăm şi să transmitem generaţiilor viitoare tradiţiile locului, să formăm oameni cu deprinderi morale printr-o educaţie etică, religioasă. În mediul rural educaţia profesională are o importanţă majoră. Asigurarea unei baze de cunostinte stiintifice si tehnice necesare absolventilor in scopul unei orientari profesionale optime pentru invatamantul superior sau piata muncii. Asigurarea unei pregatiri profesionale a absolventilor la nivelul celei europene. Asigurarea mobilitatii si adaptabilitatii necesare pentru reusita sociala a absolventilor. Obiectivele concrete al formarii profesionale: pregatirea absolventilor intr-o specializare sau o anumita meserie.

Învatamantul primar în Ditrau a început în secolul al XVI-lea.

Învatamantul institutional religioasa în Ditrau începe cu faptul ca Ditrau devine o comuna bisericeasca independenta (deoarece unde este parohie independenta acolo poate fi si învatamant primar). Din 1806 devine obligatoriu învatamantul primar.

În secolul al XIX-lea învatamantul primar se largestte, se construiesc scoli noi în centrul Ditraului, în 1872, iar în 1888 în Felszeg.

Cu cresterea populatiei, parallel, începe procesul de civilizare. Creste intentia de a mari perioada de instruire. De asemenea se ridica problema de a începe o scoala cu învatmant civic. În 1878 începe învatamantul scolar (desi conform caracterului lui a fost o scoala de baieti romano-catolica,din anul scolar 1878 s-au primit si fete). S-au putut înscrie aici cei care au terminat patru clase. Scoala la început trei, iar din anul scolar 1900 devine de patru clase. Acest sistem de scolarizare functioneaza pana la reformul din 1949.

Deoarece nu doar din Ditrau,ci si din satele alaturate învata elevi a fost necesara realizarea unui internat. Deja din 1950 exista în sat un internat, care în 1958 se largeste cu devenirea casei comunale în internat.

Învatamantul liceal începe în 1956. În decembrie 1956 se întampla inaugurarea liceului din Ditrau. Dupa reorganizarea teritoriala-administrativa a tarii,în 1968 liceul primeste numele de “Liceul Real “. Reorganizarea sistemului de învatare afecteaza învatamantul liceal (clasele IX-X Si XI-XII). În clasa a XI-a doar cu examen poate intra elevul.Scopul acestei reînnoiri: introducerea celor zece clase obligatorii. Acest program obligatoriu de scolarizare a condos la cresterea numarului de elevi, dar de asemenea a însemnat decaderea calitatii de învatamant.

În 1974 apare Liceul Profesional si regulamentul de functionare al acestuia,care prescrie înfiintarea scolilor profesionale. Pornesc în Ditrau, clase de tamplarie si de croitoreasa. A devenit necesara largirea internatului,înfiintarea atelierelor. Dupa decizia din 12 iulie 1977 liceul devine proprietara Ministerului Economic si Industria Constructiilor. Se schimba si numele scolii din 1 aprilie 1979 în “Liceul Industrial – Ditrau “ . Scolile cu clasele I-VIII sunt separate de licee si astfel Liceul Industrial functioneaza individual. Scoala este sprijinita de Întreprinderea de Mobile din Gheorgheni. Elevii din liceu în mod obligatoriu învata si studii de specialitate; de tamplarie si lacatus. Paralel, din anul scolar 1980 începe învatamantul seral,pentru cei care au promovat cele zece clase obligatorii. Din 1980 este permis si înfiintarea scolii de maestru.

Cu începerea anului scolar 1982-1983 începe clasa cu profilul prelucrarea lemnului, care functioneaza si azi.

În 1985 numele de “ Liceu Industrial – Ditrau “ se schimba în “Grup Scolar Industrial –Ditrau”. În anii acestia creste semnificativ numarul de elevi (de exemplu în 1985 sunt 18 clase ). În 1985 în planul de scolarizare apare obligatoriu realizarea unei clase de nationalitate romana. Sunt denumite în comuna profesori de limba materna romana si majoritatea elevilor maghiri învata în limba romana. Datorita acestui fapt,în 1989,din 20 de clase 14 clase învata în romana (desi din totalitatea elevilor doar 1,26 % are limba materna romana).

Evenimentele din 1989 a adus si în domeniul învatamantului mari schimbari. Reîncepe învatamantul real-uman, dar totodata continua si învatamantul profesional.

Scoala ia numele de “ Liceul Teoretic Puskás Tivadar“ .

Din cauza scaderii numarului de elevi, în fiecare an scolar functioneaza numai o clasa teoretica si o clasa profesionala.

Din 1997 numele scolii devine “ Grup Scolar Puskás Tivadar “, denumire existenta si în prezent.

Conform noii structuri a retelei scolare, în Ditrau functioneaza doua unitati scolare cu personalitate juridica. Unitatii noastre, dupa restructurarea a fost arondata Scoala Generala Jolotca, Tilalmas si Scoala Generala „Csiby Andor” din Ditrau

Puskás Tivadar