Puskás Tivadar Liceul Tehnologic, Ditrău despre noi

Liceul Tehnologic ''Puskás Tivadar'', Ditrău

0
Profesori
0
Clase
0
Elevi
0
specializari

Liceul Tehnologic

„Puskás Tivadar” oferă un învățământ de bună calitate cu personal didactic calificat . Elevii au acces la un proces instructiv -educativ eficient, sunt implicați în proiecte având posibilitatea de a-și însuși meseria de la cei mai buni specialiști! Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Ditrău promovează profesionalismul, calitatea și cercetarea în domeniul tehnologiei și inovației.

Misiunea

Liceul Tehnologic ”Puskás Tivadar”- Ditrău oferă tinerilor din zona Gheorgheni, posibilitatea de a dobândi o pregătire de calitate, bazată pe cunoștințe de cultură generală și formarea de competențe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învățământul superior și integrarea cu succes pe piața muncii.

Puskás Tivadar